ឱកាស​ការងារ

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Westec កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានការងារ

IT Support

IT Support

Title:

IT Support

Department:

IT Department

Shift Type:

Full-Time

Location:

Phnom Penh

Expired Date:

QC Supervisor

QC Supervisor

Title:

QC Supervisor

Department:

-

Shift Type:

Full-Time

Location:

Phnom Penh

Expired Date:

Accountant

Accountant

Title:

Accountant

Department:

Finance Department

Shift Type:

Full-Time

Location:

Phnom Penh

Expired Date:

Operation Manager

Operation Manager

Title:

Operation Manager

Department:

-

Shift Type:

Full-Time

Location:

Phnom Penh

Expired Date:

ជាងផ្នែកបច្ចេកទេស

ជាងផ្នែកបច្ចេកទេស

Title:

ជាងផ្នែកបច្ចេកទេស

Department:

IT Department

Shift Type:

Full-Time

Location:

Phnom Penh

Expired Date:

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយយើង

WESTEC™ 

We Simplify Technology

ក្រុមហ៊ុន WESTEC CORPORATION

📍 ផ្ទះលេខ ២០ ផ្លូវ ៥៩៨ ,  ភូមិទំនប់ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ , ភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា

📞     + ៨៥៥ ១៦ ៩៩៩ ៥៨០ | ០២៣ ៨៨២ ៥៨០

     

📧 [email protected]

    ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសៅរ៍ៈ ៨ ព្រឹកដល់ ៥ ល្ងាច

​© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Westec™ Corporation 2020

បណ្តាញសង្គម

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn